fbpx

Ispitivanje kolornog vida

Daltonizam je poremećaj raspoznavanja boja. Obično se ispoljava pri razlikovanju crvene, zelene, plave ili kombinacije tih boja.

Test vida za raspoznavanje boja (Ishihara test ili test za daltoniste) sastoji se od 15 kartica, od kojih svaka sadrži određeni broj.

Da bi ste uspešno rešili test za daltonizam, morate prepoznati tačan broj na kartici.