fbpx

Ispitivanje suvoće oka

Širmer test se koristi za određivanje količine lučenja suza.
Izvodi se pomoću filter papirića koji se stavljaju u temporalni deo donjeg forniksa konjunktive.

But test-(prekid suznog filma) je test za ispidivanje kvaliteta, odnosno stabilnosti kvaliteta prekornealnog suznog filma. Izvodi se tako što se suzni film oboji fluoresceinom, koji se ukapava u konjunktivalni sakus, a onda se na biomikroskopu posmatra vreme kada se pojave prve pukotine suznog filma.

Test se izvodi veoma lako bez anestezije ili sa lokalnom anestezijom oka (i tada nosi naziv „osnovni Širmerov test“), tako što se 5 mm duga traka sterilnog filter papira „uranja“ u forniks bočne trećine donjeg očnog kapka, a 25 mm ostavlja da visi sa spoljne strane.