fbpx

KVP - Kompjuterizovano vidno polje

Kompjuterizovano vidno polje ili kompjuterizovana perimetrija je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, kao i nekih neuroloških oboljenja.

Procenjuju se i prate oštećenja kao i efikasnost date terapije.
Bazira se na ranom otkrivanju ispada u vidnom polju kojih pacijent obično nije ni svestan.

Dijagnostički pregled vidnog polja  se vrši u zamračenoj ordinaciji, tako što pacijent sedi za aparatom na čijoj se površini (kupoli) emituju svetlosni stimulusi u vidu tačaka, različite veličine i intenziteta svetla, koje pacijent treba da uoči.

Pritiskom na taster koji drži u ruci, pacijent detektuj da je video svetlosni stimulus. Testira se svako oko ponaosob.

Kompjuter registruje odgovore pacijenta i obrađuje  dobijene informacije. Na kraju dobijamo grafički i numerički prikaz pacijentovog vidnog polja, testiranog različitim programima i strategijama u zavisnosti od zadatih standarda.

Metoda je bezbolna i bezopasna, a kontrolni pregledi se rade na 6-12 meseci.