fbpx

OFTALMOLOŠKE USLUGE

– Određivanje dioptrije
– Određivanje vidne širine sa prepsivanje naočara
– Kontrola dioptrije – prvi pregled
– Određivanje mekih kontaktnih sočiva
– Kontrolni pregled za meka kontakna sočiva
– Određivanje GP kontaktnih sočiva
– Kontrolni pregled za GP kontaktna sočiva
– Dnevna kriva IOP-a
– Ispitivanje kolornog vida – ISHIHARA test
– Pahimetrija
– Uzimanje brisa
– Ispitivanje suvoće oka (Schirmer test)
– Kornealna topografija rožnjače