ORDINACIJA UNA

kompletna dijagnostika i pregledi iz svih oblasti oftalmologije

Opšti oftalmološki pregled

Prevencija u službi zdravlja.

Mnoge očne bolesti u početku ne pokazuju nikakve znakove upozorenja, niti su simptomi jasno izraženi, iako deo njih može dovesti do trajnog gubitka vida.

Često se zaboravlja na važnost redovnih oftalmoloških pregleda sve dok se ne primete promene u kvalitetu vida. Kada nastupe takve promene, bolest je već u uznapredovalom stadijumu i često se ne može mnogo učiniti za vraćanje vida na prvobitni nivo.

Dijagnostika i lečenje očnih bolest

Kako bi se kvalitetno postavila dijagnoza, od ogromne je važnosti koristiti kvalitetne uređaje. Upravo naša ordinacija nudi Vam isključivo najbolju tehnologiju i dijagnostiku.

Pregled očnog dna (fundus)

Redovni pregledi očnog dna neophodni su kod bolesnika sa dijabetesom, degeneracijom makule, povećanim krvnim pritiskom i brojnim drugim bolestima. 

Naročito je važan kod kratkovidosti, gde su vrlo česte periferne degenerativne promene (istanjena mesta mrežnjače). Na tim istanjenim mestima mogu nastati pukotine (rupture) mrežnjače, koje dovode do razvoja ablacije retine. 

Ako se degenerativne promene otkriju na vreme, može se sprečiti nastanak ablacije.

Kompjuterizovano vidno polje​

Kompjuterizovano vidno polje (kompjuterizovana perimetrija) je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije.

Bazira se na ranom otkrivanju ispada u vidnom polju kojih pacijent često nije ni svestan, a koja se javljaju kao posledica delovanja povišenog očnog pritiska i nekih neuroloških obolenja.

Testiranje kolornog vida defekta na boje - Ishihara

Daltonizam je poremećaj raspoznavanja boja. Obično se ispoljava pri razlikovanju crvene, zelene, plave ili kombinacije tih boja.

Egzoftalmometrija (po Hertelu)​

Egzoftalmometrija je postupak merenja izbočenosti očnih jabučica. Egzoftalmometrija se radi u sklopu dijagnostičke obrade kod bolesti štitne žlezde.

Pregled za naočare i kontaktna sočiva​

Operacija uklanjanja čmička (halaciona)

Čmičak (Hordeolum) je gnojna upala lojnih i znojnih žlezda (spoljašnji čmičak), ili Meibomovih žlezda (unutrašnji čmičak), smeštenih na rubu i unutrašnjosti kapaka. Kod spoljašnjeg čmička se formira upaljeni čvorić sa žućkastim vrhom, okruženim bolnim crvenim otokom, dok kod unutrašnjeg preovladava lokalizovana upala kapaka. U slučaju hroničnog oblika (halacion) neophodno je ukloniti čauru manjim operativnim zahvatom, u lokalnoj anesteziji.

Ispitivanje suvoće oka (Širmer test, BUT test)

Širmer test se koristi za određivanje količine lučenja suza. Izvodi se pomoću filter papirića koji se stavljaju u temporalni deo donjeg forniksa konjunktive.

 

But test-(prekid suznog filma) je test za ispitivanje kvaliteta, odnosno stabilnosti kvaliteta prekornealnog suznog filma. Izvodi se tako što se suzni film oboji fluoresceinom, koji se ukapava u konjunktivalni sakus, a onda se na biomikroskopu posmatra vreme kada se pojave prve pukotine suznog filma.

Merenje očnog pritiska (IOP)

Glaukom predstavlja drugi uzrok slepila u svetu.

  • 9 miliona ljudi u Evropi boluje od ove bolesti.

Od izuzetne je važnosti skrining koji podrazumeva redovne godišnje oftalmološke preglede naročito za populaciju nakon 40. godine života i kod osoba koje imaju glaukom u krugu porodice.

Očni pritisak (IOP – intraokularni pritisak) je regulisan hemodinamskim odnosom između stvaranja i eliminacije očne vodice.

  • Kod zdravih odraslih osoba, intraokularni pritisak se kreće u granicama od 10-21mmHg uz dnevne varijacije.

Tonometrija je tehnika koja se koristi za merenje očnog pritiska.

Lekarsko uverenje

Za upis u školu

Za sticanje određenih sertifikata

Gonioskopija

Gonioskopija je najvažnija metoda za utvrđivanje tipa glaukoma (povišenog očnog pritiska).